Blog

Kennis van medische apparatuur

Medische technologie is die tak van geneeskunde die zich bezighoudt met de technische apparatuur die verband houdt met de behandeling en diagnose van ziekten en medische aandoeningen. De meeste ziekenhuizen en particuliere verpleeghuizen beschikken over medische apparatuur die bestaat uit machines en technische apparaten om onregelmatigheden in de medische toestand van een patiënt op te sporen en te bewaken. Een Biomedical Equipment Technician (BMET) wordt meestal door het ziekenhuis ingehuurd om de medische apparatuur van medische voorzieningen te onderhouden.

Medische apparatuur Buttplug kopen kan bestaan uit laboratoriuminstrumenten en apparaten om de samenstelling van urine, bloed, fasces of sperma te analyseren. Medische monitoren kunnen worden gebruikt om de medische toestand van een patiënt te voorspellen door parameters zoals bloeddruk, ECG, EFG en in het bloed opgeloste gassen te meten. Diagnostische apparatuur bestaat uit medische beeldvormingsmachines zoals die worden gebruikt om de diagnose van een aandoening te helpen. Dergelijke apparaten zijn onder meer echografie, MRI- en röntgenapparatuur en PET- en CT-scanners. Therapeutische apparatuur bestaat uit infuuspompen, medische lasers en LASIK-chirurgiemachines. Levensondersteunende apparaten worden gebruikt om de lichaamsfuncties van de getroffenen te ondersteunen in een periode van ernstige medische crisis. Deze omvatten apparaten zoals de volgende: ventilatoren, anesthesiemachines, hart-longmachines, ECMO en dialysemachines.

Het gebied van medische apparatuur evolueert snel en de grenzen van medisch onderzoek breiden zich gestaag uit om steeds geavanceerdere technologie te integreren. Het laat een enorme reikwijdte zien van het ontwikkelen van betere en verbeterde machines om de gezondheidszorg en geneeskunde als wetenschap te versterken. De röntgenfoto, de elektrocardiograaf, de endoscoop, de echografie, de CT-scan en het kunsthart zijn uitvindingen die de geneeskunde op fenomenale wijze hebben veranderd.

Vaak is het uit financiële overwegingen niet mogelijk om de langdurige behandeling van een patiënt in een officiële medische instelling zoals een ziekenhuis uit te voeren. Dat is wanneer Home Medical Equipment (HME) in het spel komt. De patiënt wordt verzorgd door een familielid of een andere persoon die geen gekwalificeerde medische professional is met kennis van verpleging. Het wordt ook wel duurzame medische apparatuur of DME genoemd in medisch taalgebruik, omdat het is ontworpen om bestand te zijn tegen regelmatig en herhaald gebruik door de patiënt of verzorger. Gebruikelijke medische thuisapparatuur omvat goed zichtbare en herkenbare apparaten en apparaten zoals de rolstoel, kruk, diabetische schoenen, kunstledemaat en niet zo goed zichtbare maar essentiële hulpmiddelen zoals de vernevelaar, neuscanule, orthese. Dergelijke apparaten kunnen alleen worden gebruikt op advies van een arts. en goedkeuring en kan alleen op doktersvoorschrift worden gekocht. De aankoop moet worden gedaan bij een apotheek in de buurt om 24 uur per dag toegang te hebben tot vervangende of nieuwe aankopen mocht dat nodig zijn in geval van nood.

De levering van medische apparatuur valt onder de medische logistiek. Het omvat de levering en distributie van geneesmiddelen, chirurgische apparatuur, medicijnen, medische apparatuur en andere apparaten aan artsen, verpleegkundigen, technici en laboratoriumanalisten. Na personeelskosten zijn medische benodigdheden het duurste onderdeel van de gezondheidszorg, wat de toepassing van theorieën over supply chain management verklaart om kosten te besparen.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *